Incinerador de residuos

  • Incinerador de residuos

    Incinerador de residuos

    Incinerador de residuos principal método de disposición de residuos sólidos urbanos inclúe a incineración, compostaxe e terraplén. A incineración é o método máis eficaz, entendendo obxectivo de inocuidade, redución e utilización de recursos. Tras incineración, pode eliminar unha gran cantidade de xermes nocivos e substancias tóxicas. Tras incineración, o volume pode ser reducido en máis do 90%; o peso pode ser reducido en máis de 80%; a enerxía térmica xerada pode usarse para a xeración de enerxía e subministración de calor. ...